UWAGA!

Po okresie zawieszenia w związku z epidemią koronawirusa,  w dniu 25 maja
wznowiono zajęcia z uczestnikami w ŚDS.

Zasady organizacji zajęć zostały dostosowane do zaleceń władz tak, aby zapewnić bezpieczeństwo uzestników i pracowników.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW,
 ICH RODZIN I OPIEKUNÓW

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.
Od 10 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

>>Zobacz informację<<         >>Pobierz wniosek<<

Wypełniony wniosek można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON  lub pocztą tradycyjną a adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Stefana Batorego 9

35 - 005 Rzeszów

>>POKAŻ ULOTKĘ<<

Pełne informacje o obowiązujących ograniczeniach i zaleceniach znajdziesz na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

>>WEJDŹ NA STRONĘ ŚDS<<